Standard

Standard holandského králíka


Genotyp Barevný ráz
 AA BB CC DD gg ss  černý (Hoč)
 AA BB CC dd gg ss  modrý (Hom)
 AA BB CC DD GG ss  divoce zbarvený (Hodiv)
 AA bb CC DD gg ss  madagaskarový - durynský (Homad)
 AA bb CC DD GG ss  žlutý (Hož)
 AA BB cc DD gg ss  havanovitý (Hohav)
 AA bibi CC DD gg ss  japanovitý (Hoj)
 AA BB cc dd gg ss  marburský (Homa)
 achiachi BB CC DD GG ss  činčilový (Hoči)
 AA BeB CC DD GG ss  železitý (Hožel)
 AA bb CC dd gg ss  želvovinový - isabela (Hoželv)
 AA BB CC dd GG ss  perlový (Hope)
 AA BB cc dd GG ss  rys (Horys)
 AA BB cc DD GG ss  divoce havanovitý


Měsíční přírůstky hmotnosti:

 měsíc  1.  2.  3.  4.  5.  6.
 kg  0,4  0,8  1,2  1,6  2,1  2,5


Bodovací stupnice:

 1.  Hmotnost  10 bodů
 2.  Tvar  20 bodů
 3.  Typ  20 bodů
 4.  Srst  15 bodů
 5.  Kresba  20 bodů
 6.  Barva bílého základu a kresby  10 bodů
 7.  Péče a zdraví  5 bodů


Pozice 1.  - Hmotnost

2.00 - 2.24 kg 2.25 - 2.49 kg 2.50 - 3.25 kg
8 bodů 9 bodů 10 bodů

Přípustné vady
Viz stupnice hmotnosti.

Nepřípustné vady
Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován).


Pozice 2.  - Tvar

a) průběh hřbetní linie -

začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka. Má být ladná, na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená. V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

b) poloha končetin

hrudní končetiny musejí být rovné, jejich nášlap má být tzv. kočičí. Délka a síla hrudních končetin jsou součástí třetí pozice "typ". Pánevní končetiny musejí být rovněž rovné, chodidla těsně k tělu přilehlá, s polohou rovnoběžnou k tělu, kyčle mají těsně přiléhat k trupu. Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.

c) poloha pírka pírko musí být rovné, vztyčené, přilehlé k tělu ve směru páteře.
d) kůže králíka

má pružně, avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka. Nemá nikde tvořit řasy, záhyby a převisy.

e) vnější pohlavní orgány

mají být výrazné a nedeformované. U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu


Přípustné vady v pozici tvar Nepřípustné vady v pozici tvar
a) průběh hřbetní linie -mírně vystouplé lopatky
-mírně prohnutý hřbet
-náběh na kapří hřbet
-náběh na sraženou záď
-mírné, nebo výraznější hrboly kyčelních
 kostí převyšující kost křížovou
 
-silně vystouplé lopatky (výluka)
-silně prohnutý hřbet (výluka)
-vysloveně kapří hřbet (výluka)
-vysloveně sražená záď (výluka)
-deformace páteře (výluka)
b) poloha končetin -mírný prošlap hrudních končetin
-náběh na kravský postoj pánevních
 končetin (chodidla nejsou rovnoběžná s
 trupem, mírně odstouplé kyčle)
-poněkud křivé hrudní končetiny
-silný prošlap hrudních končetin (výluka)
-vysloveně křivé hrudní končetiny (výluka)
-vysloveně vybočený postoj pánevních
 končetin (výluka)
-silně vystouplé kyčle (výluka)
-sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)
-vybočený postoj hrudních končetin
 (výluka)
-křivý prst (výluka)
-zlomený prst na kterékoliv končetině
 (neklasifikován)
-chybějící dráp (neklasifikován)
-zlomená končetina (neklasifikován)
-prokazatelně křivá končetina hrudní i
 pánevní (výluka)
 
c) poloha pírka -vleklé pírko
-hravé pírko
-poněkud kratší pírko, avšak
 nedeformované
-zčásti nehybné (drátěné), ale rovné pírko
-zčásti měkké (neovladatelné), ale rovné
 pírko
-ojediněle zbytnělé obratle (bulky) na jinak
 rovném pírku
-trvale jednostranně nesené škmé pírko
 (výluka)
-velmi krátké pírko (neklasifikován)
-zhmožděné pírko s výjimkami v
 přípustných vadách (neklasifikován)
-zlomené pírko po zlomení pohyblivé a
 nezhojené (neklasifikován)
-křivé pírko (výluka)
-zlomené, křivě srostlé pírko
 (neklasifikován)
-chybějící pírko (výluka)
 
d) kůže -volnější kůže na kterékoliv partii těla
 králíka
-u samic velkých a středních plemen
 nepatrně šikmý lalok
-u samic velkých a středních plemen
 lalůček, menší i výraznější lalok
-u samic malých plemen lalůček
-větší oříšek u samců velkých a středních
 plemen
-u samců velkých a středních plemen
 nepatrný náběh na lalůček
 
-silně volná kůže kdekoliv na břiše,
 bocích a zadní partii (výluka)
-dvojitý lalok u všech plemen (výluka)
-kalhoty (výluka)
-vysloveně šikmý lalok (výluka)
-u samic plemene Za a u všech zakrslých
 plemen lalůček (výluka)
-u samců všech plemen lalůček (výluka)
e) vnější pohlavní orgány -mírně vleklá varlata
-mírně ochablý šourek
-mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do
 poloviny délky pyje
-chybějící varle nebo varlata (výluka)
-chybějící šourek (výluka)
-vysloveně vleklá varlata
-vysloveně ochablý šourek (výluka)
-dvojpohlavnost (výluka)
-rozštěp pyje, sahající přes polovinu délky
 pyje (výluka)
-deformace vnějších pohlavních orgánů
 samic (výluka)
-veškeré ostatní deformace a naprostá
 nevýraznost vnějších pohlavních orgánů
 (výluka)
 


Pozice 3.  - Typ
Tělo je krátce zavalité, válcovité. Končetiny jsou silné. Hlava je krátká s širokou čelní a nosní partií, u samic jemnější. Uši jsou masité, dobře osrstěné o délce 9 až 10 cm.

přípustné vady nepřípustné vady
-užší a delší hlava
-hlava bez zřetelného pohlavního výrazu
-mírně rozkleslé uši
-náběh na klopení jednoho ucha
-široce nasazené uši
-mírná deformace uš;í u kořene
-mírně protažený typ s užší hrudní partií
-háčkování uší u velkých a středních
 plemen v teplých obdobích
-měkké konce uší s mírnými záhyby
-mírně zašpičatělé uší osrstění uší u všech plemen
-slabší stavba uší
-mírné odchylky od ideální délky uší
-vysloveně dlouhá a úzká hlava (výluka)
-štičí hlava (výluka)
-zcela chybějící pohlavní výraz u dospělých samců (výluka)
-vysloveně jiný než požadovaný typ těla (výluka)
-klopené ucho (výluka)
-vysloveně rozkleslé uši (výluka)
-silná deformace uší u kořene, zarostlé sluchovody
 (výluka)
-výrazné odchylky od ideální délky uší (výluka)
-chybějící část ucha (neklasifikován)
-poranění ucha po očkování (otvory v uších), které narušují
 celkový vzhled zvířete (neklasifikován)
-silně zduřené ucho po očkování (neklasifikován)
-výrazně protažený typ těla (výluka)
-úzká dlouhá hlava (výluka)
-délka uší nad 12 cm a kratší než 8 cm (výluka)


Pozice 4.  - Srst

Srst je hustá v podsadě s pravidelně rozloženými pesíky, jen trochu převyšujícími krycí chlup. Jeho délka je asi 2,5 cm.


Přípustné vady

Řidší srst, delší pesíky, menší odchylky od stanovené délky srsti.


Nepřípustné vady

Srst téměř bez podsady (výluka). Velmi tvrdé a dlouhé pesíky (výluka). Výrazné odchylky od stanovené délky srsti (výluka).Pozice 5.  - Kresba

Kresba hlavy zabarvuje celé uši, rozděluje se nad čelem u kořene uší ostrou špicí a táhne se po obou stranách hlavy oválovitě kolem očí. Tato tzv. lícní kresba má být oboustranně stejnoměrná. Ohraničení lícní kresby se nesmí dotýkat očí, vousů ani koutků tlamy. Středem trupu má po celém obvodu těla probíhat ostré ohraničení zadní pigmentované části zvířete. Tomu říkáme prstenec. Prstenec je úplný u všech barevných rázů s výjimkou rázu světle a středně divokého a činčilového rázu. U nich je celé břicho bílé, avšak prstenec pokračuje v modré barvě podsady.U žlutého rázu je přípustné přerušení prstence na břiše, avšak žlutá nebo krémová barva zadní části břicha má přednost. U divoce havanovitého je prstenec na břiše v bílé barvě krycího chlupu, avšak prstenec pokračuje v modré barvě podsady. Na pánevních končetinách je pigmentovaná část ostře ohraničena ve středu nártu. Přední část nártu a prsty je bílá a nazývá se manžeta.


Přípustné vady

Méně symetrická, níže zasahující lícní kresba až do kořenů vousů, záhyby v lícní kresbě. Příliš široká nebo úzká lysinka, méně ostré ohraničení kresby v zátylku. Mírně křivý prstenec se záhyby kdekoliv na obvodu, prstenec mírně posunutý mimo střed trupu, dopředu nebo dozadu. Šikmý prstenec. Křivé ohraničení manžety a manžeta mírně posunutá mimo střed nártu. Šikmá manžeta.


Nepřípustné vady

Bílá lysinka procházející mezi ušima a spojující se v zátylku s bílou částí trupu (výluka). Lícní kresba dotýkající se svým ohraničením očí nebo koutků tlamy (výluka). Záhyby v kresbě uší, které v zátylku zasahují až ke kořenům uší (výluka). Záhyby v prstenci větší než 3 cm kdekoliv na obvodu prstence (výluka). Prstenec situovaný mimo střed trupu (výluka). Přerušený prstenec v krycí barvě břicha s výjimkou rázu divokého, žlutého, činčilového, divoce havanovitého a rysa (výluka). Pigmentovaná část pánevní končetiny zasahující až k prstům (výluka). Manžeta zasahující až k patě (výluka). Chybějící manžety (výluka).Pozice 6. - Barva bílého základu a kresby

Přípustné barevné rázy jsou uvedeny v genotypech a platí pro ně podmínky platné pro příslušná celobarevná zvířata. Divoce havanovitou barvu tvoří krycí chlup tak zvaným stínováním (housenkováním). Skládá se z hnědých a žlutohnědých konečků chlupů. Oboje mají být zastoupeny přibližně v poměru 1:1 a jsou pravidelně rozložené. Krycí barva na břiše, vnitřních stranách pánevních končetin a skráňová obruba jsou bílé. Skvrny u pohlaví mohou být výrazně hnědočervené. Uši jsou hnědě lemované, pírko je na vrchní straně barevné a na spodině bílé. Barva očí je hnědá. Podsada je modrá, mezibarva červenohnědá, nepříliš široká s méně ostrým ohraničením. Pro ostatní barevné rázy platí, že barva očí odpovídá barvě očí příslušných celobarevných plemen. Drápy jsou u všech barevných rázů bílé.


Přípustné vady

Nažloutlý nádech bílého základu. Přípustné vady v barvě kresby odpovídající přípustným vadám příslušných celobarevných rázů. U divoce havanovitých: nestejnoměrné, méně výrazné stínování, světlejší boky či kyčle, celkově nevyrovnaná barva. Ojedinělé bílé chloupky v kresbě. Světlejší podsada, ojedinělé bílé chloupky v podsadě. Příliš široká či úzká mezibarva. Mírné odchylky od stanovené barvy očí. Pro ostatní barevné rázy: menší odchylky od stanovené barvy očí.


Nepřípustné vady

Skupinky bílých chlupů v kresbě (výluka), barva kresby výrazně promísená bílými chloupky (výluka). Silný rez (neklasifikován). Podsada kresebné části silně promísená bílými chloupky (výluka). Silně žlutá barva bílého základu (výluka). Pro divoce havanovité dále zcela chybějící nevýrazné stínování. Výrazné odchylky od požadované krycí barvy (vždy výluka). Velmi světlá podsada (výluka). Jinak zbarvená podsada (výluka). Podsada silně promísená bílými chloupky (výluka). Zcela chybějící mezibarva (výluka). Pro všechny barevné rázy jiná barva očí, než je stanoveno pro příslušný barevný ráz (výluka). Jinobarevný klínek nebo skvrnka v duhovce oka (výluka). Pigmentované drápy (výluka).Pozice 7. - Péče a zdraví

K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.Uši musejí být řádně vyčištěné, prosté ušního mazu. Do této pozice patří také znečištění spodků končetin (nášlapové plochy). Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst. Drápky králíka musejí být zkráceny tak, aby nepřesahovaly srst, ale také aby nedocházelo ke zranění. Drápky také musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu. Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7 "Péče a zdraví". Tyto nedostatky mají vliv na bodové hodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele, nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok "neklasifikován" s poznámkou "zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno". Znečištění srsti králíka od moči, prachu nebo z výběhu se trestá v páté pozici, resp. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene.

O postupu posuzovatele při zjištění menších nebo větších deformací některých částí těla způsobených vnějšími vlivy pojednávají kapitoly o přípustných a nepřípustných vadách v pozicích tvar a typ. K péči chovatele náleží i čitelné tetování, jak o tom hovoří registrační řád. V době výstavy musí být tetování čitelné, bez stop po tetovací barvě. Pokud je tetování zcela nečitelné, zůstane králík neklasifikován s poznámkou "nečitelné tetování", a pokud je králík jinak v pořádku, připíše se na oceňovací lístek i doložka "po opravě tetování chovu schopen". Drobné závady tetování, např. převrácená čísla, záměna uší apod. se poznamenají do pozice 7 "Péče a zdraví". V případě, že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří, zvíře je neklasifikováno. Zjistí-li posuzovatel, že tetování zcela zjevně neodpovídá stáří králíka, daného jedince neklasifikuje

Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče, resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.

Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku. Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným (nakažlivým) a chorobám dědičným. Přesnou diagnózu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.

Všeobecně platí pro posuzovatele:


- mírně slzící oko: poznamenat na oceňovací lístek a zvíře klasifikovat
- silně slzící oko nebo oči: "neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen
- ušní svrab: "neklasifikován", po vyléčení chovu schopen, zvíře ihned odstranit z výstavy
- cizopasníci vnější i vnitřní: "neklasifikován", zvíře ihned odstranit z výstavy
- infekční rýma nebo podezření na rýmu: "neklasifikován", zvíře ihned odstranit z výstavy
- nadmutí (tympanie): "neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen
- padoucnice (epilepsie): "výluka"
- poruchy neurologické (ochrnutí, třesavka apod.): "výluka"
- rybí oko: "výluka"
- oční zákal: "výluka"
- chorobně vypouklé oko: "výluka"
- vpadlé oko: "výluka"
- výrůstky na očích: "výluka"
- tzv. třetí víčko: "výluka"
- jiné deformace očí: "výluka"
- zduřelé pohlaví (ebeny. syfilis): "neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen
- otevřené rány všeho druhu: "neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen
- deformace kostry: "výluka"
- přerůstání zubů: "výluka"
- hnisavé nádory: pokud nejsou příznakem myxomatózy, "neklasifikován", po event. vyléčení chovu
  schopen
- zjevné příznaky myxomatózy: "výluka", zvíře odstranit z výstavy
- katar horních cest dýchacích: "neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen
- otlaky (nášlapky), tj menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin, pokud nejsou
  potevřené: poznamenat na oceňovací lístek a zvíře klasifikovat bez nároku na udělení ceny
- otlaky otevřené "výluka"
- slepota: "výluka"
- kýla: "neklasifikován"
- zhojená poranění kdekoliv na těle (mimo pírko), která zhoršují celkový dojem zvířete:
  "neklasifikován"

Při všech ostatních příznacích chorob platí výrok "neklasifikován" s uvedením příznaku.